Алдаа


Хуудас олдоогүй юм уу ямар нэгэн алдаа гарсан байна...

Алдаа гарлаа...